Raamat "Korteriomanike üldkoosolek". Käsiraamat korteriühistu juhile ja korteriomanikule ETTETELLIMISEL

Tootekood: 13-1
Tarneaeg: 31.12.23
Hind:
34,00 €
Kogus: - +

Sisukord

1. Korteriomanike üldkoosolek – korteriühistu kõrgeim juhtimisorgan

2. Üldkoosoleku pädevus

               2.1. Mis juhtub, kui üldkoosolek ületab pädevust – näiteks otsustab küsimusi, milleks on vaja kõigi korteriomanike kokkulepet

3. Üldkoosoleku kokkukutsumine

               3.1. Kes kutsub koosoleku kokku?

                              3.1.1. Korteriühistu juhatus

                              3.1.2. Korteriomanike initsiatiivgrupp

               3.2. Tähtajad

               3.3. Koosoleku teate kohustuslik sisu

               3.4. Teate edastamine korteriomanikele

4. Üldkoosoleku päevakord

5. Üldkoosoleku läbiviimine

               5.1. Koosolekul osalema õigustatud isikud

                              5.1.1. Korteriomanikud

                              5.1.2. Korteriomanike volitatud isikud

                              5.1.3. Koosolekul hääleõiguseta osalejad

               5.2. Kvoorum

                              5.2.1. Seadusest tulenev kvoorum

                              5.2.2. Kvoorumi sätestamine korteriühistu põhikirjas

                              5.2.3. Kvoorumi kindlakstegemine

               5.3. Koosoleku juhataja ja protokollija

               5.4. Võimalus osaleda koosolekul elektrooniliste sidevahendite abil

               5.5. Võimalused toimuvat koosolekut lindistada

6. Korduskoosolek

               6.1. Kokkukutsumise kord ja tähtajad

               6.2. Korduskoosoleku kvoorum

7. Üldkoosoleku otsus

               7.1. Kui palju hääli on vaja otsuse vastuvõtmiseks?

                              7.1.1. Tavapärase valitsemise raames vastuvõetavad otsused

                              7.1.2. Laenu võtmine

                              7.1.3. Kvalifitseeritud häälteenamust nõudvad otsused

                              7.1.4. Korteriomanike kokkulepped

                              7.1.5. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine

                              7.1.6. Juhatuse liikmete valimised

               7.2. Päevakorraväliste küsimuste arutamine

8. Üldkoosoleku protokollimine

               8.1. Protokolli sisu

               8.2. Protokolli lisad

8.2.1. Osalejate nimekirja ärakiri

                              8.2.2. Koosolekul osalejate eriarvamuste ärakirjad

                              8.2.3. Ärakirjad üldkoosolekule esitatud kirjalikest ettepanekutest ja avaldustest

                              8.2.4. Volikirjad

               8.3. Koosoleku protokolli õiguslik tähendus

               8.4. rotokolli tähtsus tõendina kohtumenetluses

9. Koosolekul vastuvõetud otsuste vaidlustamine

               9.1. Otsuse kehtetus

                              9.1.1. Otsuse kehtetuks tunnistamise kord

                              9.1.2. Otsuse kehtetuks tunnistamise tähtaeg

               9.2. Otsuse tühisus

                              9.2.1. Otsuse tühisuse tuvastamise kord

                              9.2.2. Otsuse tühisuse tuvastamise tähtaeg

 

LISAD:                1. Korteriomanike üldkoosoleku läbiviimise näidiskord selgituste ja kommentaaridega

                              2. Korteriomanike üldkoosoleku teate näidis

                              3. Korteriomanike üldkoosoleku protokolli näidis

Sarnased tooted

Korteriomanike üldkoosoleku toimumise teade peab sisaldama seaduses nõutud informatsiooni.

Tootekood: 5-1
5,00 €

Täiendavad selgitused üldkoosoleku teate lisana võimaldavad koosoleku kokkukutsujal saada aru teates sisalduva informatsiooni olulisusest.

Tootekood: 5-2
15,00 €

Korteriomanike üldkoosoleku sujuvuse tagamiseks võib kehtestada korteriomanike üldkoosoleku otsusega korteriomanike üldkoosoleku läbiviimise korra.

Tootekood: 5-3
24,40 €

Selgitused korteriomanike üldkoosoleku läbiviimise korrale aitavad nii mõista erinevate punktide otstarbekust kui ka selgitada korteriomanikele vajadust sellise korra järele.

Tootekood: 5-4
35,00 €

Korteriomanike üldkoosoleku protokoll peab sisaldama seaduses ettenähtud informatsiooni.

Tootekood: 5-5
20,00 €