Veebiloeng "Korteriomanike üldkoosolek" järelkuulamisega

Tootekood: 8-8
Hind:
85,00 €
Kogus: - +

Veebiloengu toimumise ajad leiate meie kodulehelt (registreerimisvormil): https://oigusbyroo.eu/koosolek.html

Loengule registreeruda on võimalik nii Elfiku dokumendipoes ostu sooritades kui ka kodulehel registreerumisvormi täites.

Korteriomanike üldkoosolek on korteriühistu kõrgeim otsustusorgan
Veebiloengul räägime põhjalikult kogu üldkoosolekuga seonduvast temaatikast:

1. Korteriomanike üldkoosoleku kokku kutsumine – tähtajad, korteriomanike teavitamine
2. Koosoleku päevakord
3. Koosoleku kvoorum
4. Koosolekul osalemise õigus, volitamine, hääleõigus
5. Võimalus osaleda koosolekul elektrooniliste sidevahendite abil
6. Osalejate nimekirja vormistamine
7. Hääletamine – kui palju on vaja erinevate otsuste vastuvõtmiseks poolthääli?
8. Korteriomanike eriarvamused
9. Päevakorraväliste küsimuste arutamine
10. Koosoleku protokollimine
11. Protokolli õiguslik tähendus
12. Vastuvõetud otsuste vaidlustamine

13. Vastused osalejate küsimustele

 

Koolituse korraldajaks on MTÜ Korteriühistute Õiguskeskus.
Lektor on majandusjurist, õigusteaduse magister Ülli Kastepõld.

E-loengul osalemiseks on vaja ainult internetiühendusega arvutit või nutiseadet. Loengu kestvus on umbes 3 akadeemilist tundi.

Osalustasu sisaldab:
1. Loengu kuulamist valitud kuupäevast alates nädala jooksul. Osalejale saadetakse personaalne loengulink, mis võimaldab virtuaalsesse loenguruumi sisenemise.
2. Õppematerjali kasutamist parooliga kaitstud lingil – materjal on kättesaadav osalejale alates osalusarve laekumisele järgnevast päevast kuni 10 päeva jooksul loengu toimumisest, kõik avaldatud materjalid on allalaetavad. Õppematerjali lingil on ka testvideo, mille käivitamise ja kuulamisega saab veenduda, et loengu toimumise ajal kulgeb tehniliselt kõik ladusalt.
Õppematerjal:

* Korteriühistu juhatuse otsus korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise kohta
* Korteriomanike üldkoosoleku kutse
* Korteriomanike üldkoosolekul osalejate registreerimisleht
* Volikiri korteriomaniku esindamiseks üldkoosolekul
* Korteriomanike üldkoosoleku protokoll
* Loengul käsitletavad kohtulahendid ja juhendmaterjalid

3. Loengu esitlusslaide väljaprinditava jaotusmaterjalina.
4. Vastuseid teemakohastele küsimustele loengu lõpus (küsimused palume saata hiljemalt 2 päeva enne loengu toimumist meilile ok.kysimus@gmail.com)
5. Järeltuge: kirjalikke vastuseid täiendavalt esitatud teemakohastele küsimustele – kõik esitatud küsimused ja vastused neile avaldatakse õppematerjali lingil. Küsimusi on võimalik loengujärgselt esitada loengu toimumise ja sellele järgneval päeval.
 
Loengu korralduslikku poolt puudutavad küsimused on oodatud meilile ku.oiguskeskus@gmail.com.

Veebiloengu autoriõigused kuuluvad MTÜ-le Korteriühistute Õiguskeskus.

Lektor on majandusjurist, õigusteaduse magister Ülli Kastepõld