Tooted

Järjesta:
Kuva: Nimekirjana / Võrgustikuna

Võla sissenõudmiseks kohtu kaudu tuleb esitada kohtule avaldus, mis vastab nõuetele nii sisult kui vormilt.

Tootekood: 7-2
40,00 €

Kirjaliku hääletuse tulemust fikseeriv protokoll peab olema õiguskindluse tagamiseks korrektne ja sisaldama kogu seaduses nõutud informatsiooni, samuti lisasid.

Tootekood: 6-2
20,00 €

KrtS § 32 lõike 1 kohaselt Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. Kui korteriomanik vaatamata sellekohasele korteriomanike üldkoosoleku otsusele korteriomandit ei võõranda, tuleb korteriühistul pöörduda nõudega kohtusse.

Tootekood: 7-3
30,00 €

Juhatuse liikme õigused, kohustused ja ülesanded tulenevad seadusest, ent soovi korral ja edasiste arusaamatuste vältimiseks võib sõlmida juhatuse liikmega ka lepingu.

Tootekood: 4-3
10,00 €

Otsustades koosolekut kokku kutsumata on oluline koostada ja korteriomanikele edastada nõuetekohaselt vormistatud hääletuse eelnõu ja hääletussedel.

Tootekood: 6-1
15,00 €

Jurist koostab kodukorra konkreetselt Teie korteriühistule.

Teenus sisaldab:

1. Küsimustiku esitamist ühistu esindajale. Küsimustikule vastates avaldab ühistu enda seisukohad konkreetsetes regulatsioonides ja nende vajalikkuses.

2. Küsimustikule vastamise käigus toimub vajadusel üks kuni 30-minutiline veebikonsultatsioon.

3. Vastuste põhjal koostab jurist kodukorra projekti.

4. Projektiga tutvumise järel tekkivad küsimused saavad vastuse konsultatsioonil - kliendi valikul kas kirjalikul, veebis toimuval või telefonikonsultatsioonil.

5. Vajadusel korrigeeritakse kodukorda konsultatsiooni järel.

Tootekood: 3-3
110,00 €
Tootekood: 10-4
4,00 €

Juhatuse koosoleku juriidiliselt korrektne protokoll aitab tagada otsuste õiguskindluse.

Tootekood: 4-2
15,00 €

Töö efektiivsuse tagamiseks võib korteriühistu kehtestada töökorra juhatusele.

Tootekood: 4-1
20,00 €
Tootekood: 3-1
25,00 €
Tootekood: 3-2
55,00 €

Kogu seaduses nõutud informatsiooni sisaldava korteriühistu majanduskava näidis.

Tootekood: 2-2
15,00 €

Jurist koostab majanduskava konkreetselt Teie korteriühistule.

Teenus sisaldab:

1. Küsimustiku esitamist ühistu esindajale.

2. Küsimustikule vastamise käigus toimub vajadusel üks kuni 30-minutiline veebikonsultatsioon.

3. Vastuste põhjal koostab jurist majanduskava projekti.

4. Projektiga tutvumise järel tekkivad küsimused saavad vastuse konsultatsioonil - kliendi valikul kas kirjalikul, veebis toimuval või telefonikonsultatsioonil.

5. Vajadusel korrigeeritakse majanduskava konsultatsiooni järel.

Tootekood: 2-6
95,00 €

Majanduskava on korteriühistu eelarve, mis on alusdokumendiks tehtavatele kulutustele.

Tootekood: 2-1
20,00 €

Korteriühistu majanduskava koostamise juhend selgituste ja seaduslike alustega ning majanduskava näidis, lisaks ostja poolt vabalt valitud menetlusetapis kuni 45 minutit kestev veebi- või telefonikonsultatsioon.

Tootekood: 2-5
45,00 €

Korteriühistu majanduskava koostamise juhend selgituste ja seaduslike alustega ning majanduskava näidis.

Tootekood: 2-4
40,00 €

Korteriühistu majanduskava näidis koos põhjaliku seletuskirjaga, mis võimaldab nii aru saada majanduskava olulisusest korteriühistu tegevuses kui ka selgitada seda korteriühistu liikmetele.

Tootekood: 2-3
40,00 €
Tootekood: 10-8
10,00 €
Tootekood: 10-5
35,00 €
Tootekood: 10-6
52,00 €