Veebiloeng "Kirjalik otsustamine korteriühistus"

Tootekood: 8-5
Hind:
54,00 €
Kogus: - +

Loengule registreeruda on võimalik nii Elfiku dokumendipoes ostu sooritades kui ka kodulehel registreerumisvormi täites.:https://oigusbyroo.eu/kirj.html

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 21 reguleerib otsuse vastuvõtmist korteriühistus koosolekut kokku kutsumata. Paragrahvi muudeti oluliselt 24.05.2020, samast kuupäevast alates on võimalik ka korteriomanike üldkoosolekul osalemine digitaalsete lahenduste vahendusel.
 
Kuidas kirjalikult hääletades tagada otsuse õiguskindlus, räägime põhjalikult veebiloengul. Samuti selgitame kuidas kasutada võimalust tavapärasel korteriomanike üldkoosolekul interneti vahendusel osalemiseks.
 
Veebiloengu teemad:
 
1. Milliseid otsuseid on võimalik korteriühistus võimalik vastu võtta koosolekut kokku kutsumata ehk kirjalikult?
2. Kuidas toimub otsustamiseks vajaliku küsimuse ettevalmistamine juhatuse poolt?
3. Erinevad võimalused küsimuse edastamiseks korteriühistu liikmetele: paberkandjal postkasti, e-posti teel, ühistu siseveebis.
4. Tähtaeg vastamiseks.
5. Kui palju on vaja poolthääli otsuse vastuvõtmiseks ja mida on vaja hääli arvestades silmas pidada.
6. Mida on vaja teada vastuste vormistamisel, vastuse allkirjastamise vajadus ühistu liikmete poolt.
7. Ühistu liikmete hääletuslehtede edastamine juhatusele.
8. Nõuetekohase hääletusprotokolli koostamine ja vormistamine.
9. Kuidas edasi toimida kui kirjalikul hääletamisel ei kogune otsuse vastuvõtmiseks vajalik hulk poolthääli? Mis nõuded on kordushääletusele?
10. Kui protokoll on vaja edastada korteriühistute registrile (näiteks kui valitakse juhatusse uus liige), siis mida on vaja silmas pidada.
11. Võimalusest osaleda korteriomanike üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata.
12. Millised on nõuded ja piirangud korteriomanike üldkoosolekute korraldamisel koroonaviiruse levikust tingituna?
13. Kas on võimalik kombineerida korteriomanike üldkoosolekut kirjaliku hääletusega?
14. Vastused osalejate küsimustele.
 Koolituse korraldajaks on MTÜ Korteriühistute Õiguskeskus.
Lektor on majandusjurist, õigusteaduse magister Ülli Kastepõld.

E-loengul osalemiseks on vaja ainult internetiühendusega arvutit või nutiseadet. Loengu kestvus on 3 akadeemilist tundi.

Osalustasu sisaldab:
1. Loengu kuulamist valitud kuupäeval. Osalejale saadetakse personaalne loengulink, mis võimaldab virtuaalsesse loenguruumi sisenemise ühest seadmest.
2. Õppematerjali kasutamist parooliga kaitstud lingil – materjal on kättesaadav osalejale alates osalusarve laekumisele järgnevast päevast kuni 10 päeva jooksul loengu kuulamisest, kõik avaldatud materjalid on allalaetavad. Õppematerjali lingil on ka testvideo, mille käivitamise ja kuulamisega saab veenduda, et loengu toimumise ajal kulgeb tehniliselt kõik ladusalt.
Õppematerjal:

  • otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vajaminevate dokumentide näidised (sisekord otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata → juhatuse koosoleku protokoll → otsuse eelnõu → hääletusprotokoll),
  • kokkuvõtliku konspekti „step by step“ juhisega korteriühistule otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata,
  • kohtulahendid, mida veebiloengu käigus puudutame

3. Loengu esitlusslaide väljaprinditava jaotusmaterjalina.
4. Järeltuge: kirjalikke vastuseid täiendavalt esitatud teemakohastele küsimustele – kõik esitatud küsimused ja vastused neile avaldatakse õppematerjali lingil. Küsimusi on võimalik loengujärgselt esitada loengu toimumise ja sellele järgneval päeval.
 
Loengu korralduslikku poolt puudutavad küsimused on oodatud meilile ku.oiguskeskus@gmail.com.

Veebiloengu autoriõigused kuuluvad MTÜ-le Korteriühistute Õiguskeskus.

Lektor on majandusjurist, õigusteaduse magister Ülli Kastepõld

Sarnased tooted

Otsustades koosolekut kokku kutsumata on oluline koostada ja korteriomanikele edastada nõuetekohaselt vormistatud hääletuse eelnõu ja hääletussedel.

Tootekood: 6-1
15,00 €

Kirjaliku hääletuse tulemust fikseeriv protokoll peab olema õiguskindluse tagamiseks korrektne ja sisaldama kogu seaduses nõutud informatsiooni, samuti lisasid.

Tootekood: 6-2
20,00 €
Tootekood: 8-1
55,00 €
Tootekood: 8-3
79,00 €